Mamy dobre wieści dla Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających (lub planujących skorzystać) z programu pożyczek płynnościowych dla PES. Dzięki aneksowi do umowy, jaki właśnie podpisaliśmy z nadzorującym program Bankiem BGK, o pół roku wydłużony został termin składania wniosków o umorzenie części pożyczki (na naszej stronie internetowej możecie sprawdzić komu ono przysługuje -link w komentarzu. Dotychczas datą graniczną był 31 grudnia 2020 r., a teraz jest nim 30 czerwca 2021 r.
Dodatkowo – też do 30 czerwca – przedłużono obowiązywanie innych preferencyjnych warunków (oprocentowanie 0,06% i okres finansowania do 4 lat). Więcej informacji o pożyczce TUTAJ
Pożyczka jest udzielana przez TISE z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.