Kilka miesięcy temu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą udzielania bezpłatnych gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. Porozumienie jest realizowane w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i było pierwszą tego typu umową dotyczącą rynku przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Dzięki gwarancji pożyczki są bardziej dostępne dla przedsiębiorców społecznych bo to ona stanowi połowę wymaganego zabezpieczenia. Dodatkowo oprocentowanie pożyczki jest o kilka punktów niższe niż w standardowej ofercie. Z pożyczki z gwarancją EaSI skorzystało już 25 przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, których podstawowym celem jest dokonanie pozytywnej i mierzalnej zmiany społecznej.

easi