Pomorskie_w_Unii_-_ARP_S_A___kolor_250x88mm_300dpi__plik_jpg_

15 grudnia TISE podpisało umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. i rozpoczęło realizację projektu „Finansowanie innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, rozszerzenie dostępu do finansowania zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim”. Dzięki podpisanej umowie, w ciągu kilku dni zostanie  uruchomiony specjalistyczny fundusz udzielający preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich firm z województwa pomorskiego. Program jest  finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

BELKA Pomorskie 1