Bardzo smutna wiadomość – dziś nad ranem umarł Henryk Wujec współtwórca wolnej i demokratycznej Polski, wieloletni działacz opozycji demokratycznej. Jedna z najszlachetniejszych postaci sceny społeczno-politycznej w naszym kraju. Człowiek ogromnie zaangażowany w rozwój  ekonomii społecznej w Polsce – przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Jesteśmy dumni, że we wczesnych latach dwutysięcznych Henryk współtworzył zespół TISE Bardzo serdecznie współczujemy Rodzinie.