W związku z realizacją projektu „TRUST-BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków specjalisty ds. kontaktów z samorządami wybrano ofertę Pana Krzysztofa Herbsta

Informacja o ocenie oferty:

Kryterium cena: 50 pkt, cena brutto  15000 PLN Kryteria jakościowe: 27,5 pkt Łączna ilość uzyskanych punktów: 77,5 pkt

 

Data dostarczenia oferty: 27 października 2017 roku Oferta spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów