Zaledwie w 6 miesięcy  wykorzystaliśmy całą, przyznaną nam przez Bank BGK, pulę środków na udzielanie preferencyjnych pożyczek w ramach  programu „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”.

Od 17 listopada 2014 do końca maja 2015  udzieliliśmy 150 pożyczek na kwotę 9,1 mln. zł. Program, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym oraz studentom ostatniego roku i absolwentom (do 4 lat od uzyskania Dyplomu) uczelni wyższych (studia I i II stopnia) w rozpoczęciu działalności gospodarczej  prowadziliśmy  w woj. łódzkim i mazowieckim. Dzięki preferencyjnym pożyczkom o oprocentowaniu 0,44% udało się powołać do życia kilka kawiarni i barów, warsztaty samochodowe, drukarnię, sklepy (tradycyjne i internetowe), hurtownię kawy i książek historycznych, gabinety stomatologiczne, salony fryzjerskie i wiele innych mikroprzedsiębiorstw. Najważniejsze jednak, że 150 osób znalazło nowy pomysł na swoje życie (zawodowe).

To jednak nie koniec naszego Programu! Dzięki decyzjom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Banku BGK, Program „Wsparcie w Starcie” będzie kontynuowany. Dziś właśnie podpisaliśmy kolejną umowę, pozwalającą nam na udzielenie kolejnych 60 pożyczek na ogólna kwotę 4,5 mln. zł. Czekamy więc na nowe projekty!