18 marca w Gdańskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie „Finansowanie zwrotne z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”, podczas którego prezentowano ofertę funduszy pożyczkowych działających w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Katarzyna Brylowska i Wiesław Sendek z Funduszu Pożyczkowego TISE zaprezentowali oferowaną pomorskim przedsiębiorcom od ubiegłego tygodnia Mikropożyczkę Rozwój Pomorza.

Wieslaw-Gdansk1