W związku z epidemię koronawirusa podmioty ekonomii społecznej będące pożyczkobiorcami uczestniczącymi w projekcie ES Fundusz-POKL lub TISE-POWER mogą skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Szczegóły znajdą Państwo w zmodyfikowanym właśnie rozdziale XI „Przewodnika dla Pośredników Finansowych” dostępnym TUTAJ

Podmioty Ekonomii Społecznej będące pożyczkobiorcami, które w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć specjalny wniosek restrukturyzacyjny dostępny TUTAJ

Wnioski można odsyłać mailem do doradcy pożyczkowego lub na adres: pes@tise.pl.

Nowe rozwiązania dotyczą zarówno dotychczasowych jak i przyszłych pożyczkobiorców TISE i obowiązują do 31.12.2020 r.