Z radością i dumą informujemy, ze TISE po raz kolejny zostało uhonorowane certyfikatem „Zielone Biuro”. Jego otrzymanie było możliwe po spełnieniu wielu warunków i pozytywnym wyniku audytu przeprowadzonego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Certyfikat Zielone Biuro wyróżnia instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić, podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój proekologiczny wizerunek. Posiadanie certyfikatu Zielone Biuro wiąże się z nie tylko z prestiżem, ale pozwala się także wyróżnić na tle konkurencji oraz zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko. Niesie za sobą także wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań. Więcej o certyfikacie: http://ekostandardy.pl/pl/czym-jest-certyfikat-zb#24

dyplom