Po prawie dwóch latach starań TISE, jako pierwsza instytucja w Polsce, otrzymało od Komisji Europejskiej ️certyfikat instytucji działającej zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Instytucji Mikrofinansowych. Rozpoczęliśmy od wprowadzenia w TISE „Kodeksu etycznego”, a następnie poddaliśmy się kilkuetapowemu audytowi prowadzonemu przez Micro Finanza Raiting. W jego efekcie TISE dostosowało do wymogów Komisji szereg procedur wewnętrznych, zasad komunikacji z klientami, opisów produktów, treści stron internetowych i ulotek. Wprowadzone zmiany przyczynią się do modernizacji niektórych sfer działania TISE i pomogą w jeszcze lepszej obsłudze klientów, a sam Certyfikat, który dumnie zawisł na naszej ścianie chwały pozwoli TISE na udział w projektach finansowych i zarządzanych przez instytucje związane z Komisją Europejską ️(EBI, EFI, etc.)

microcinanza