Ani się obejrzeliśmy, a na naszym liczniku wypłat preferencyjnych środków pożyczkowych pokazała się kwota 1,5 mld zł! Tyle wypłaciliśmy pożyczkobiorcom w ciągu naszej czternastoletniej historii funduszowo-pożyczkowej! Na tę górę złotówek składa się 9600 pożyczek, które ułatwiły #uruchomienie działalności, wsparły #rozwój, sfinansowały #innowacje (społeczne i technologiczne) i realizację ważnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz pomogły w trudnym pandemicznym czasie. Znakomita część tej kwoty – #1150 mln zł pochodzi ze środków #Unii Europejskiej, funduszy krajowych lub regionalnych, z których TISE korzysta dzięki wygranym konkursom i przetargom (organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, fundusze regionalne, EFI –European Investment Fund (EIF)Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. czy innych menadżerów funduszy funduszy). Pozostałe #350mlnzł to środki własne TISE. #1240mlnzł stanowią pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw #MMŚP, a #260mlnzł dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych #PES #NGO. Nowością ostatnich dwóch lat są, nieobecne wcześniej, pożyczki płynnościowe (taki charakter miała co czwarta udzielona przez nas w ostatnich dwóch latach pożyczka). Średnia wysokość pożyczki udzielonej przez TISE wynosi 160 tys. zł. Najwyższa – 5 mln zł – została udzielona w ramach programu finansującego innowacje w woj. pomorskim (program #PomorzePrzyszłości). Najniższa – 1,8 tys. zł (program #ESFunduszTISE) pomogła jednej z warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych zakupić niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oprogramowanie komputerowe. Dziękujemy Wszystkim no i działamy dalej. Czekamy na Was!