7 i 8 października 2015 TISE brało udział w VI Forum Rozwoju Mazowsza – konferencji promującej nowy okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Pierwszego dnia wiceprezes TISE Joanna Wardzińska wzięła udział w panelu “Wyzwania nowej perspektywy – co z ekonomią społeczną na Mazowszu?”. Pani Prezes opowiadała o działaniu ES Funduszu TISE i jego uczestnikach – 350 przedsiębiorcach społecznych, którzy potrafią łączyć sukces ekonomiczny ze społecznym.

for-maz-es

Drugiego dnia podczas warsztatów organizowanych przez naszych partnerów z Banku BGK opowiadaliśmy o funkcjonowaniu Inicjatyw JEREMIE na Mazowszu oraz o naszych innowacyjnych programach pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

20151008_094823