Wczoraj 14 listopada 2017 r. TISE podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udzielania pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie podlaskim. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego. Są adresowane do mikro i małych przedsiębiorstw i udzielane na preferencyjnych zasadach. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę (do 1 mln zł) na sfinansowanie aż 92,5 proc. wartości inwestycji, maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, karencja w spłacie sięga 6 miesięcy, oprocentowanie jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych, poza tym nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą tej formy wsparcia. Pożyczek będziemy udzielać już od początku grudnia, a o ich warunkach poinformujemy w ciągu najbliższych dni.

podp2 podpis_czar3 podpis-czar