Informacja o realizacji przez TISE programu pożyczek płynnościowych POIR dla przedsiębiorców z woj. lubuskiego i wielkopolskiego

Pod koniec marca TISE podpisało z bankiem BGK umowę dotyczącą udzielania pożyczek płynnościowych POIR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Program ruszył dokładnie przed miesiącem – 12 kwietnia 2022 r. punktualnie o godzinie 9.00. Od momentu jego uruchomienia (otwarcia drzwi w poznańskim biurze TISE i jednoczesnego aktywowania skrzynki mailowej) do TISE wpłynęło lub zostało osobiście złożonych 459 wniosków na kwotę 320 084 356,98 zł. Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą 55 555 555,56 zł z czego 50 mln zł stanowią środki przekazane przez Bank BGK, a 5.555.555.56 zł – środki przekazane przez TISE.

Pożyczki płynnościowe POIR są udzielane z funduszy UE (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego TISE, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

Pożyczki (do 15 mln zł) są udzielane na okres do 6 lat, a ich stałe oprocentowanie wynosi 0%.

Sukces programu "Pomorze Przyszłości"

Od grudnia 2017 do kwietnia 2022 prowadziliśmy innowacyjny program pożyczkowy „Pomorze Przyszłości” pozwalający na finansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych (B+R) firm działających na terenie województwa pomorskiego. Program właśnie się zakończył. Dzięki niemu kwotą prawie 44 mln zł sfinansowaliśmy 15 innowacyjnych inwestycji.
Pożyczek udzielaliśmy firmom młodym (funkcjonującym na rynku nie dłużej niż 7 lat), na okres do 10 lat, a wysokość pojedynczej pożyczki mogła wynieść nawet 5 mln złotych!
W ramach projektu sfinansowano m.in: budowę innowacyjnego systemu rozpoznania dna morskiego, badania nad treningiem kognitywnym, stworzenie prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej, prace badawcze nad nowatorską igłą do biopsji prostaty czy testem do badania predyspozycji onkologicznych. Dzięki udziałowi w Programie nasi pożyczkobiorcy wdrożą też zastosowanie kryptografii do przeciwdziałania przestępstwom internetowym i technologii VR do szkoleń operatorów suwnic stoczniowych. Bardzo wszystkim uczestnikom i nadzorującym projekt dziękujemy i cieszymy się, że przyniósł takie rezultaty!
Program „Pomorze Przyszłości” jest finansowany z funduszy UE i środków województwa pomorskiego.

Pożyczki płynnościowe POIR w TISE

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Bankiem BGK dotyczącą udzielania przez TISE pożyczek płynnościowych POIR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Program ruszy 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00! Wnioski przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Pożyczki (do 15 mln zł) będą udzielane na okres do 6 lat, a ich stałe oprocentowanie wyniesie 0%.

Pożyczki płynnościowe POIR będą udzielane przez TISE z funduszy UE (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego TISE, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji i dokumentację pożyczkową!