8 Kwietnia w lubelskiej kawiarni Santiago prowadzonej jako Zakład Aktywności  Zawodowej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chory „Misericordia” – odbyła się konferencja podsumowująca 1 rok funkcjonowania ES Funduszu.

Spotkanie było dobrą okazją do rozmowy o ekonomii społecznej, jej roli w rozwoju lokalnym województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz o planach związanych z finansowaniem zwrotnym przedsiębiorczości społecznej w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Gościem specjalnym spotkania był minister Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta RP, który zgodził się na krótkie wystąpienie o roli przedsiębiorczości społecznej w budowie potencjału ekonomicznego i społecznego Polski po 25 latach naszej wolności.

Głównymi bohaterami spotkania były organizacje korzystające ze wsparcia ES Funduszu m.in. Kraina Rumianku z Hołowna, Emaus z Lublina czy Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów, które opowiadały o tym jak tego typu wsparcie finansowe pomaga im odnosić sukces ekonomiczny i społeczny.

Elementem spotkania był panel poprowadzony przez Karolinę Cyran-Juraszek, w którym zastanawiano się nad rolą ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i nad kondycją przedsiębiorstw ekonomii społecznej Polsce a w szczególności w woj. lubelskim, podkarpackim i podlaskim. W panelu wzięli udział   Henryk Wujec, Krzysztof Więckiewicz z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Irena Gadaj – z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gabriela Bilkiewicz z Krainy Rumianku, Zbigniew Drążkowski z Emaus,  Sergiusz Kieruzel z Domu Nasutów, Joanna Wardzińska – wiceprezes TISE, Kamila Michalik z Akademii Obywatelskiej z Rzeszowa i Daniel Brózda z Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego Przełom Wisłoka. Uroczystością w Lublinie rozpoczynamy cykl 5 spotkań poświęconych pierwszej rocznicy ES Funduszu.

Następne spotkania odbędą się w Krakowie (24 kwietnia), Poznaniu (6 maja), Gdańsku (16 maja) i Warszawie (22 maja).

Patronem medialnym naszego spotkania jest ogólnopolski portal ekonomii społecznej www.ekonomiaspołeczna.pl.

AAA_DSC2460

AAA_DSC2488

AAA_DSC2575