Dzisiaj w Atenach zakończyło się trzydniowe, doroczne spotkanie członków Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA – European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers) – organizacji zrzeszającej 33 instytucje finansowe z 15 krajów europejskich. FEBEA działa już od ponad 20 lat na rzecz promocji i rozwoju etycznych i solidarnych modeli finansowych, a TISE było jednym z jej założycieli! W czasie spotkania wybrano nowy zarząd federacji; miło nam poinformować, że jego członkiem został nasz prezes Mikołaj Kowalczyk!
Elementem spotkania była też otwarta dla publiczności konferencja “Ethical Finance in changing times: The Impact of an Ethical Bank.” W wydarzeniu wzięli udział praktycy i eksperci w dziedzinie etycznych finansów i ekonomii społecznej, którzy zastanawiali się jak etyczne finanse mogą przetrwać w trudnych i niepewnych czasach. Jak co roku konferencja była okazją do wymiany myśli na temat wyzwań i możliwości stojących przed instytucjami finansami w odniesieniu do zmieniającego się kontekstu społecznego i politycznego. Dziękujemy i pozdrawiamy ekipę biura FEBEA i gospodarzy trzydniowego spotkania – Cooperative Bank Of Chania