Uwaga, uwaga mikro i małe przedsiębiorstwa z woj. lubuskiego. Nadchodzi (nadpływa?) pożyczka płynnościowa dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 lub realizujących przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania jej skutkom. Kwota preferencyjnej pożyczki to nawet 400 tys. zł, oprocentowanych od 0,5% w skali roku, a jej spłata może trwać do 5 lat.

Pożyczkę można przeznaczyć na

– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie będących na liście płac podwykonawców,

– zobowiązania publiczno-prawne,

– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

– zatowarowanie, półprodukty itp.,

– inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy

– bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu.

Więcej szczegółów i wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie tu: https://bit.ly/2CZyD6d

Pożyczka udzielana przez TISE jest finansowana ze środków UE i województwa lubuskiego

Czekamy na Was lubuscy przedsiębiorcy!