maly-banner

Pod koniec grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) podpisało z państwowym Bankiem BGK, umowę w ramach projektu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” i uruchomiło nowy program pożyczkowy „Pomorze Przyszłości” skierowany do przedsiębiorców, których inwestycje wpisują się w obszar Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Pożyczkę „Pomorze Przyszłości” można przeznaczyć na finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych, ochrony własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R (badania i rozwój) i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Dzięki pożyczce można finansować projekty dotyczące infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. budowę, rozbudowę oraz przebudowę budynku) oraz wyposażenie laboratoriów lub działów B+R, pod warunkiem przedstawienia programu prac badawczo-rozwojowych.

Pożyczki w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł. są udzielane na okres do 10 lat(w tym 2 lata karencji). Ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,8% w skali roku. Otrzymanie pożyczki nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami czy prowizjami.

TISE udziela preferencyjnych pożyczek pomorskim przedsiębiorcom już od ponad 5 lat – mówi Joanna Wardzińska, Wiceprezes TISE. W tym czasie udzieliliśmy już 630 pożyczek na kwotę ponad 80 mln. złotych.  Naszymi klientami były mikro, małe i średnie firmy oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Teraz, co bardzo nas cieszy, do ich grona dołączą przedsiębiorcy -innowatorzy, wynalazcy i badacze!

Kontakt: msp@tise.pl

Więcej informacji o projekcie „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” na stronie www.rpo.bgk.pl