27 lutego Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA), jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, podpisało z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę dotyczącą korzystania z gwarancji portfelowej w ramach Funduszu InvestEU.

InvestEU to mechanizm gwarancyjny (zatwierdzony w marcu 2021 r. przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej), a przeznaczony dla instytucji finansowych. Jego zadaniem jest zapewnienie gwarancji finansowania dla projektów inwestycyjnych. Główne obszary działalności programu to: zrównoważona infrastruktura, badania, innowacje i cyfryzacja, wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje społeczne. I właśnie dwa ostatnie obszary będą polem działania dla TISE. Od lat specjalizujemy się w udzielaniu preferencyjnych pożyczek mikro, małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom społecznym i do tych grup skierujemy ofertę objętą gwarancją portfelową EFI w ramach Funduszu InvestEU – mówi Mikołaj Kowalczyk, prezes TISE.

Pożyczki w ramach Funduszu InvestEU trafią do oferty TISE jeszcze w pierwszym półroczu br.; wtedy też na stronie internetowej www.tise.pl pojawią się informacje i niezbędne dokumenty. Umowa z EFI przewiduje udzielanie pożyczek do roku 2026 lub do wyczerpania limitu gwarancyjnego.