Przedstawiamy Państwu komunikat PARP dotyczący wyników oceny.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o wynikach oceny spełnienia kryteriów przez przedsięwzięcia MŚP złożone w ramach naboru realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy Inwestycji A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Wnioski, które zostały złożone w okresie od 6 do 14 maja 2024 r.  zostały cenione przez Operatora regionalnego nr 2 Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 80 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

  • mazowieckie – 41 przedsięwzięć MŚP,
  • warmińsko-mazurskie – 29 przedsięwzięć MŚP,
  • podlaskie – 10 przedsięwzięć MŚP.

Lista wspartych przedsięwzięć jest dostępna na stronie: https://kpo.parp.gov.pl/  w sekcji „Wyniki i Archiwum”. Znajdą ją też Państwo tutaj: Lista-przedsiewziec-rekomendowanych-do-wsparcia-Region-2

Listę przedsięwzięć nieobjętych wsparciem znajdą Państwo tutaj: Kopia pliku 20240614_zał.1 Lista przedsięwzięć do protokołu_Runda1

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia MŚP wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez przedsięwzięcie MŚP.