Przedstawiamy Państwu listę nr 2 z Regionu nr 2 wyników oceny przedsięwzięć wybranych do wsparcia w ramach inwestycji A1.2.1 KPO HoReCa

Wnioski, które zostały złożone w okresie od 15 do 31 maja 2024 r.  zostały cenione przez Operatora regionalnego nr 2 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 20 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

  • mazowieckie – 11 przedsięwzięć MŚP,
  • warmińsko-mazurskie – 3 przedsięwzięcia MŚP,
  • podlaskie – 6 przedsięwzięć MŚP.

Lista wspartych przedsięwzięć jest dostępna na stronie: https://kpo.parp.gov.pl/  w sekcji „Wyniki i Archiwum”. Znajdą ją też Państwo tutaj wraz z listą przedsięwzięć nieobjętych wsparciem: 20240701_zał.1 Lista przedsięwzięć do protokołu runda 2

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia MŚP wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez przedsięwzięcie MŚP.