Od trzech lat TISE prowadzi pierwszy w Polsce funduszu typu social venture capital. Fundusz FKIS (Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych) wykorzystuje instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania biznesowych inwestycji organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Więcej informacji o dotychczasowych inwestycjach oraz formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych przedsiębiorstw społecznych znajdziecie na właśnie uruchomionej nowej stronie www.fkis.pl
Projekt jest finansowany ze środków UE (PO WER) i TISE.