Na pewno znacie istniejącą od ponad 20 lat akcję Góra Grosza – zbiórkę (głównie w szkołach) drobnych monet. Jej celem jest zgromadzenie funduszy na wsparcie dzieci wychowujących się poza własną rodziną. Akcję prowadzi Towarzystwo Nasz Dom – organizacja istniejąca od lat 90, ale czerpiąca z bogactwa tradycji Towarzystwa Nasz Dom założonego przed stu laty przez Marynę Falską i Janusza Korczaka (Towarzystwo mieści się cały czas w tym samym budynku na warszawskich Bielanach – Al. Zjednoczenia 34).  Oczywiście Góra Grosza to jedna z wielu akcji prowadzonych przez TND. W centrum jego działań są dzieci, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Jego podstawowym celem jest umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia.

Od niedawna Towarzystwo jest naszym pożyczkobiorcą korzystającym z preferencyjnej linii płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej  udostępnionej nam przez Bank BGK.

Zwykle zbieranie groszy odbywało się w grudniu. W tym roku – z wiadomych powodów – akcję przedłużono aż do końca maja. Swoje grosze można też przesyłać elektronicznie!