Joanna Wardzińska  – wiceprezeska Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA została mianowana członkinią Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw Ekonomii Społecznej (GECES). Grupa liczy  42 osoby z całej Unii i jest powoływana na 3 lata by doradzać Komisarzowi Europejskiemu odpowiedzialnemu za wdrażanie polityki Unii w zakresie ekonomii społecznej.

GECES  została utworzona w 2012 roku, co było realizacją jednego z punktów Inicjatywy na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej UE. Jej głównym zadaniem jest konsultowanie i dyskutowanie działań komisji zapisanych w Inicjatywie.

W skład Grupy wchodzą eksperci przedsiębiorczości społecznej z każdego kraju członkowskiego oraz przedstawiciele administracji publicznych krajów członkowskich i krajów kandydujących. Joanna Wardzińska jest jedynym przedstawicielem Polski w tym gremium.

Szczegółowe informacje na temat GECES znajdą Państwo na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/

Joanna Wardzińska od ponad 20 lat pracuje w instytucjach związanych ze wsparciem i finansowaniem  mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Od 1994 roku jest związana z francuską, spółdzielczą grupa bankową Crédit Coopératif, która od ponad 120 lat finansuje inwestycje ekonomii społecznej. Joanna Wardzińska jest wiceprezeską Towarzystwa Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych TISE SA, wiceprzewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej SKES, doradczynią Komitetu Wykonawczego CoopEst – belgijskiego funduszu inwestycyjnego  na rzecz przedsiębiorstw społecznych. Wcześniej przez kilkanaście lat pełniła funkcję I zastępcy Prezesa Zarządu Banku BISE. Później była także członkinią grupy finansowej Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej oraz Członkiem Zarządu Banku DnB Nord.