Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy link do Informacji dla podmiotów ekonomii społecznej o działaniach Ministerstwa mających na celu złagodzenie skutków sytuacji kryzysowej w związku ze stanem epidemii koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19?fbclid=IwAR0Q1EUB9skfQCbv1EFhaUByMKwnqhOPMuWs7DdOJDnVjHI2Tf7RwnMuGGU