Informujemy, że tutaj, w serwisie www.tise.pl, w zakładce „RODO” znajdą Państwo nową klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+). Nowa klauzula dotyczy umów zawartych po 26 lutego 2020 roku.