Już od kilkunastu lat Fundacja dla Polski organizuje konkurs o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. W konkursie startują młodzi architekci i inżynierowie budowlani ze stopniem magistra –  autorzy projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.

Dodatkowo, od kilku lat  jest też przyznana równorzędna nagroda – Nagroda TISE – za projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej, której sponsorem jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 O przyznaniu obydwu wyróżnień decyduje Jury w składzie: arch. Stanisław Fiszer – Honorowy przewodniczący, arch. Dorota Jarodzka-Śródka, arch. Kazimierz Śródka, arch. Sławomir Żak, arch. Maciej Zaborowski, arch. Janusz Pachowski, arch. Marta Grządziel, inż. Michel Cova i Lucyna Cova, Tadeusz Baczko, Karol Sachs i Krystyna Vinaver, Włodzimierz Grudziński

 Tegorocznymi Laureatami Nagrody zostali:

Mateusz i Łukasz Polaszkowie za projekt „Akademia Sztukmistrzów w Lublinie, Bursa Akademii Sztukmistrzów”. Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Lubelskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Lecha Kłosiewicza.

Tematem projektu jest propozycja rewitalizacji terenu poprzemysłowego dawnej fabryki drożdży w Lublinie, która powstała w 1910r. oraz jej adaptacji i rozbudowy na potrzeby Szkoły Sztuki Cyrkowej. Istniejąca zabudowa zostanie uzupełniona o nowe budynki, które pomieszczą bursę szkolną, restaurację i mediatekę.

Jury doceniło kompleksowe opracowanie projektu, a także dobre rzemiosło architektoniczne. Zdaniem jurorów projekt znakomicie odczytuje wielkość przestrzeni, jest zróżnicowany i odpowiedzialny. Uwagę oceniających zwróciła także kwestia zawodu cyrkowca – który jest metaforyczny, inspirujący, ma charakter społeczny, a projekt akcentuje zawodowe rzemiosło osób, które będą się tam kształcić.

 

Wyróżnienie – 2.000 zł z przeznaczeniem na rozwój zawodowy przyznano Bartoszowi Adamiczce za projekt „Patrząc na rzekę – wrocławski waterfront”. Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Romana Rutkowskiego.
Tematem projektu jest struktura urbanistyczna spinająca Wrocław z Odrą o charakterze węzła komunikacyjno-energetycznego z funkcją wystawienniczo-rozrywkową.
Jury doceniło próbę połączenia architektury z rzeką i proponowaną nową jakość w przestrzeni społecznej, czyli przestrzeń publiczną pod dachem. Na uwagę zasługuje także bardzo współczesny i nowatorski rysunek użyty w projekcie. Jurorzy podkreślają, że budynek jest całkowicie autonomiczny (ma zamknięty obieg energii), przez co charakteryzuje się mocnym komponentem ekologicznym. Taka właśnie idea projektowania była bliska patronom nagrody – Małgorzacie Baczko i Piotrowi Zakrzewskiemu.

Dodatkowo Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych przyznało własną nagrodę za projekt koncentrujący się na rewitalizacji obiektów mieszkalnych. Nagrodę TISE – 10.000 zł z przeznaczeniem na rozwój zawodowy otrzymuje Aleksandra Natonek za projekt „Rewitalizacja Osiedla Podwawelskiego w Krakowie”. Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab.  inż. arch. Krzysztofa Biedy oraz dr inż. arch. Kingi Racoń-Leja.

Tematem projektu jest próba rewitalizacji Osiedla Podwawelskiego charakteryzującego się zabudową blokową, a także prestiżową lokalizacją w centrum miasta.
Jury doceniło podjęcie tematu osiedli, które potrzebują transformacji – kwestia ta jest bowiem ze względów społecznych nie do pominięcia, a zaproponowana przez autorkę rewitalizacja kompleksowa. Projekt zwrócił też uwagę jurorów swoją konstrukcją – kolejność realizacji kolejnych etapów rewitalizacji nie ma  bowiem znaczenia dla osiągnięcia ostatecznego wyniku. Zdaniem Stanisława Fiszera, Honorowego Przewodniczącego Jury praca zasługuje na słowa: chapeau bas!

Przewodniczący Rady Nadzorczej TISE Włodzimierz Grudziński wręcza Nagrodę TISE Aleksandrze Natonek

fot. Fundacja dla Polski/Jacek Łagowski

wlodek_gru_nagroda_baczko