22 maja 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podsumowano doświadczenia z pierwszego roku realizacji projektu systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, w ramach którego działa ES Fundusz TISE.
Z preferencyjnego wsparcia oferowanego w ramach programu skorzystało 110 przedsiębiorstw społecznych, które łącznie zaciągnęły 131 pożyczek na kwotę ponad 11,5 mln. zł. Dla wielu z nich  pożyczka stanowi jedyną możliwość pozyskania środków na rozwój prowadzonej działalności. – Dzięki temu, że otrzymaliśmy pożyczkę, wykonaliśmy termomodernizację budynku pozwalającą nam funkcjonować nie tylko latem, ale również zimą. To pozwoliło nam zwiększyć liczbę warsztatów oraz stworzyć cztery nowe miejsca pracy – tłumaczy Gabriela Bilikiewicz Prezeska Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego prowadzącego wioskę tematyczną „Kraina Rumianku”.
Bezpłatne usługi doradztwa świadczone PES po podpisaniu umów pożyczki, pozwalają na wykorzystanie udostępnionych środków w efektywny sposób. Dotychczas największa część środków trafiła do prowadzących działalność gospodarczą fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Ze wsparcia skorzystać mogą również spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje kościelne, spółki akcyjne, spółki z o.o. lub kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej
12 miesięcy i zatrudnianie nie więcej niż 49 osób.
Oferta pożyczek udzielanych podmiotom ekonomii społecznej cieszy się dużym zainteresowaniem. Pożyczki udzielane będą do 30 czerwca 2015 r., ale przedsiębiorcy społeczni z lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego powinni wnioskować o wsparcie jak najszybciej, ponieważ zapotrzebowanie na środki w tych województwach okazało się największe – powiedział Marek Szczepański z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny na temat roli finansowania zwrotnego w rozwoju ekonomii społecznej, w którym udział wzięli przedstawiciele pożyczkobiorców oraz instytucji wdrażających program. Elementem spotkania była również prezentacja działań kilku przedsiębiorców społecznych korzystających z preferencyjnego finansowania (Kraina Rumianku z Hołowna, Fundacja „Być Razem” z Cieszyna, spółka non-profit „Dom Nasutów”, Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” z Warszawy i Gospoda „Jaskółeczka” z Radomia), którzy podzielili się doświadczeniami dotyczącymi tego, w jaki sposób wsparcie finansowe pomogło im odnieść sukces ekonomiczny i społeczny.
W najbliższym czasie przewiduje się zwiększenie kwoty środków dostępnych na pożyczki odsetkami od spłaconych i udzielonych pożyczek. Dodatkowe środki trafią w pierwszej kolejności do województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, w których środki udostępnione dotychczas zostały prawie całkowicie wykorzystane.
Konferencja w MPIPS wieńczy cykl spotkań regionalnych zorganizowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA w Lublinie, Krakowie, Poznaniu i Sopocie. Brali w nich udział lokalni przedsiębiorcy społeczni oraz przedstawiciele urzędów administracji rządowej i samorządowej, struktur wsparcia ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych i spółdzielczych ze wszystkich makroregionów.
Cieszę się, dynamika programu jest zgodna z założeniami, które poczyniliśmy w oparciu o doświadczenia z wieloletniej działalności w tym segmencie rynku. TISE od 23 lat zajmuje się finansowaniem potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Znamy tę grupę klientów, wiemy jak z nimi współpracować i wiemy jakie są ich potrzeby i oczekiwania – mówi Joanna Wardzińska wiceprezes TISE SA.

sala

 

targi

 

targi-well