ul. Wenecka 8 Zaścianki

15-521 Białystok

tel.: 662 834 361