Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce. Powstał 14 listopada 1991 r. w Warszawie. Posiada osobowość prawną – działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze i zmianie niektórych innych ustaw oraz własnego statutu. ZLSP jest sygnatariuszem naczelnego organu samorządowego polskiej spóldzielczości – Krajowej Rady Spółdzielczej – w której posiada 13% mandatów oraz stanowiska: Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Lustracyjnej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Ekonomiczno-Prawnej. Jest też członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego; Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych Artystycznych i Usługowo-Produkcyjnych i Europejskiego Komitetu Spółdzielni Pracy; Prezes Zarządu ZLSP jest członkiem kierownictwa CECOP/Rady Administracyjnej).