FEBEA – Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych działa od 2001 roku w Brukseli. Zrzesza 30 instytucji finansowych z 15 krajów Europy. Jej celem jest promowanie zasad etycznego finansowania. Członkowie FEBEA wspierając różne sektory gospodarki w swoich krajach kierują się zasadami etycznymi opisanymi w Karcie FEBEA. Federacja i jej członkowie wspierają działania na rzecz tworzenia etycznych i zrównoważonych instrumentów finansowych pomagających w rozwoju  społeczeństwo obywatelskiego. TISE było współorganizatorem FEBEA i jest jej jedynym polskim członkiem. Rolę wiceprzewodniczącego federacji pełni Włodzimierz Grudziński – współtwórca TISE i wieloletni przewodniczący jego Rady Nadzorczej.

www.febea.org