Przedsiębiorcy społeczni z Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia znów mają szansę na skorzystanie z preferencyjnych środków. Bank BGK rozstrzygnął przetarg na prowadzenie funduszu pożyczkowego. Zwycięzcą postępowania zostało Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, które poprowadzi projekt pod funkcjonująca od kilku już lat marką ES Fundusz TISE.

Pożyczki, których preferencyjne oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku są przeznaczone na szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa społecznego (fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą,  spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, kościelnej osoby prawnej, spółki non-profit). Kwota pożyczki udzielanej na maksymalnie 5 lat może wynosić do 100 tys. zł. Środki  pozwolą na udzielenie ok 13 pożyczek i będą dostępne nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.  Szczegóły znajdą Państwo tu.

W ciągu trzech lat ES Fundusz TISE udzielił w całej Polsce 430 pożyczek na kwotę 32 mln. zł, w trzech województwach ściany wschodniej udzieliliśmy 53 pożyczek na kwotę ponad 4 mln. złotych. Wśród pożyczkobiorców są np. Przedsiębiorstwo Społeczne Kraina Rumianku, czy Dom Nasutów z woj. lubelskiego, Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” z Rymanowa czy łomżyńska Spółdzielnia Socjalna „NETLAJT”