Oferta dla NGO i innych
Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wybierz
region na mapie

Oferta Znaleziono 4 oferty dla województwa:

Przejdź

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Część pożyczki (po spełnieniu określonych warunków) może być umorzona. Pożyczki udzielane są z […]

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER

Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER jest prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i są dostępne dla podmiotów z całej Polski (w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim projekt prowadzony jest przez […]

Social Venture Capital

  Formularz-zgłoszeniowy-do-SVC-ost Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) jesienią 2018 r zwyciężyło w konkursie  zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.  Social venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub […]