Oferta dla NGO i innych
Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wybierz
region na mapie

Oferta Znaleziono 4 oferty dla:

Przejdź

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zawiadamiamy o wyczerpaniu się przyznanej Funduszowi TISE puli środków w programie „Pożyczka Płynnościowa PES”. Wnioski pożyczkowe podmiotów ekonomii społecznej umieszczane są na liście rezerwowej i będą rozpatrywane tylko w przypadku uzyskania dodatkowych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zachęcamy do kontaktu z pozostałymi operatorami programu „Pożyczka Płynnościowa PES” tj. z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego  oraz Fundacją Rozwoju […]

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER

Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER jest prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). TISE SA udziela pożyczek w województwach.: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, małopolskim, śląskim […]

Social Venture Capital

  Formularz-zgłoszeniowy-do-SVC-ost Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) jesienią 2018 r zwyciężyło w konkursie  zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.  Social venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub […]