Analityk ds. ryzyka kredytowego

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Analiza i ocena ryzyka kredytowego dla wniosków pożyczkowych klientów/grup podmiotów powiązanych sektora MSP i przygotowanie rekomendacji w formie opinii dla członków Zarządu
 • Przeprowadzanie oceny adekwatności przyjmowanych zabezpieczeń
 • Współpraca z analitykami MŚP w zakresie optymalizacji poziomu ryzyka
 • Monitorowanie  ryzyka kredytowego i przygotowywanie raportów i rekomendacji dla Zarządu
 • Udział w pracach Komitetu ds. Ryzyk i Komitetu ds. Rezerw
 • Monitorowanie ryzyka portfela pożyczkowego i przygotowywanie rocznego przeglądu portfela we współpracy z Działami MŚP i PES
 • Konsultowanie profilu ryzyka większych transakcji na wczesnym etapie, przed napisaniem wniosku
 • Dostarczanie analitykom MŚP informacji o analizie finansowej, strukturyzowaniu transakcji itp.
 • Okresowe monitorowanie klientów i transakcji kredytowych oraz wykonywanie analiz scenariuszowych zgodnie z MSR w ramach przypisanego portfela klientów
 • Udział w projektach Działu Zarządzania Ryzykiem oraz w przygotowywaniu procedur wewnętrznych

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki, finanse, ekonomia, bankowość
 • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego klientów z segmentu MŚP
 • Bardzo dobra znajomość zasad analizy finansowej podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność pracy samodzielniej
 • Odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji
 • Dobra znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem

ZGŁOŚ SIĘ: rekrutacja@tise.pl