Oferta dla MSP

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach mazowieckim i łódzkim, uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

belka-2016_25l_ostDLA KOGO?

dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia)w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne


NA CO ?

na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej


KWOTA POŻYCZKI

– do ok. 82 tys. zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia

-do ok 25 tys. zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 7 lat

do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej)


KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

– do 12 m-cy

– bez karencji – w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej


PROWIZJA I OPŁATY

BRAK JAKICHKOLWIEK PROWIZJI ANI OPŁAT


OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

– oprocentowanie: 0,44% w skali roku,( 0,25 stopy redyskonta weksli NBP)


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

– weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FAQ

FAQ


 DODATKOWE INFORMACJE

– pożyczkobiorcy przysługuje bezpłatne wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki


 PARTNERZY TISE W PROGRAMIE PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

– Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, www.larr.lodz.pl

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 Ciechanów www.pwszciechanow.edu.pl

– Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie ul.3 Maja 3, 06 – 400 Ciechanów, www.pbsciechanow.pl

 


REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

Regulamin udzielania pożyczek, usług doradztwa i szkoleń


DOKUMENTY DO POBRANIA -POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek na podjęcie działalności gospodarczej


DOKUMENTY DO POBRANIA -WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Wniosek na stworzenie stanowiska pracy


DOKUMENTY DO POBRANIA-WNIOSEK O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Wniosek na stworzenie stanowiska pracy

Kontakt z TISE:

Przedstawiciele regionalni:

    • Piotr Borkowski

    • Wsparcie w Starcie, Pion MSP
    • 226360740 w. 31, 511 985 590
    • wsparcie@tise.pl

Oferty powiązane: