Oferta dla NGO/PES

POŻYCZKA POD PROJEKT NGO/PES

W projekcie, który realizuje Twoje stowarzyszenie opóźniają się raty dotacji. Potrzebne są środki finansowe teraz, aby kontynuować działania projektowe

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI

Kwota dostosowana do realizacji projektu, przy czym minimalna kwota to 10 000 PLN

Maksymalny okres: do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż ostatnia planowana data wpływu środków projektowych

Spłata kapitału: jednorazowa lub w ratach ściśle związanych z planowanym harmonogramem wpływu środków projektowych

Spłata odsetek: miesięcznie

Oprocentowanie roczne: 9,5%, stałe

RRSO

Opłata manipulacyjna: 1-2% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)

Wymagane zabezpieczenia: weksel, inne (np. cesja umów)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Kontakt z TISE:

    • PION NGO/PES

    • 22 636 07 40 wew. 33, 35, 42
    • pes@tise.pl