Oferta dla NGO/PES

POŻYCZKA POD PROJEKT NGO/PES

W projekcie, który realizuje Twoje stowarzyszenie opóźniają się raty dotacji. Potrzebne są środki finansowe teraz, aby kontynuować działania projektowe


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej


MINIMALNA KWOTA

od 10 000 PLN


MAKSYMALNA KWOTA

dostosowana do realizowanego projektu


MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI

do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż ostatnia planowana data wpływu środków projektowych


SPŁATA KAPITAŁU

jednorazowa lub w ratach ściśle związanych z planowanym harmonogramem wpływu środków projektowych


SPŁATA ODSETEK

miesięcznie


OPROCENTOWANIE ROCZNE

9,5%, stałe

RRSO


OPŁATA MANIPULACYJNA

1-2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)


WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)

weksel, inne (np. cesja umów)

 


REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W TISE