Oferta dla NGO/PES

POŻYCZKA INWESTYCYJNA NGO

Twoja fundacja prowadzi działalność gospodarczą, którą zamierzacie rozwinąć, by zwiększyć zysk z tej działalności przeznaczany na cele statutowe


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI

Kwota: do negocjacji, zależy od planu przyszłych przychodów przeznaczonych na spłaty pożyczki. Kwota minimalna wynosi 10 000 PLN.

Maksymalny okres: do 36 miesięcy

Spłata kapitału: miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do planowanych przychodów

Spłata odsetek: miesięcznie

Oprocentowanie roczne: 9,5%, stałe

RRSO

Opłata manipulacyjna: 1-2% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)od 10 000 PLN

 

INNE OPŁATY I PROWIZJE, W TYM ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ POŻYCZKI

– Opłata za sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Klienta 30 zł od każdego dokumentu

– Opłata za ponowną wysyłkę nieodebranej korespondencji 30 zł od każdej ponownej wysyłki
– Opłata za wydanie zaświadczenia o zezwoleniu na wykreślenie hipoteki zgodnie z rzeczywistym kosztem refaktura za czynności wykonane przez podmiot zewnętrzny
– Koszty sądowe i komornicze według orzeczeń sądowych i komorniczych
– Opłata za dokonanie wyceny wartości zabezpieczenia pożyczki w wyniku odbioru przedmiotu przewłaszczenia zgodnie z rzeczywistym kosztem do wyceny powołany zostaje biegły
– Opłata za odbiór przedmiotu zabezpieczenia, transport, przechowywanie i odsprzedaż zgodnie z rzeczywistym kosztem refaktura za czynności wykonane przez podmiot zewnętrzny
– Koszty windykacji zlecone podmiotom trzecim zgodnie z rzeczywistym kosztem refaktura za czynności wykonane przez podmiot zewnętrzny

WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)

weksel, inne (np. cesja umów)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Kontakt z TISE:

    • PION NGO/PES

    • 22 636 07 40 wew. 33, 35, 42
    • pes@tise.pl