Oferta dla MSP

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim  uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Partnerem TISE w realizacji projektu jest MFES (Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej)

belka


DLA KOGO?

dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia)w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne


NA CO ?

na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej


KWOTA POŻYCZKI

– do ok. 90 tys. zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia

– do ok 27 tys. zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 7 lat

do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej)


KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

– do 12 m-cy

– bez karencji – w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej


PROWIZJA I OPŁATY

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat


OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

– oprocentowanie: 0,44% w skali roku,( 0,25 stopy redyskonta weksli NBP)


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

– weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FAQ

FAQ


 DODATKOWE INFORMACJE

– pożyczkobiorcy przysługuje bezpłatne wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki


 REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

regulamin


DOKUMENTY DO POBRANIA -POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek o pożyczkę podstawową

wysokość średniego wynagr.

oświadczenie de minimis

oświadczenie o nieubieganiu się o środki

oświadczenie o niezatrudnieniu

zgoda BIG wnioskodawca_poreczyciel

założenia finansowe

Zgoda na przetwarzanie danych wnioskodawca

Zgody wniosek_osoba

Zgody wniosek_poręczyciel

oświadczenie majątkowe poręczyciela

oświadczenie majątkowe wnioskodawcy

DOKUMENTY DO POBRANIA -WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Wniosek na stworzenie stanowiska pracy


DOKUMENTY DO POBRANIA-WNIOSEK O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Wniosek na stworzenie stanowiska pracy


KONTAKT

wsparcie@tise.pl lub tel. 511 985 590

 

woj. małopolskie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

al. Rakowicka 14 b, 31-510 Kraków

tel. 515 722 146 mail: wws@mfes.pl

 

woj. podkarpackie:

Fundacja Instytut Ekonomii Społecznej

Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów

tel. 739 021 691 mail: kboruch@ies-rzeszow.pl

 

woj. świętokrzyskie:

ul. Świętokrzyska 21 (2 piętro) s. 2/05, 25-406 Kielce

 

woj. opolskie:

TISE Biuro w Opolu

ul. Ozimska 4/7

45-057 Opole

tel. 775 466 170

 

woj. śląskie:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Warszawska 28a, 40-009 Katowice,

tel.  mail: pozyczki@swr.pl

te. 32 376 75 65

woj. łódzkie:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Narutowicza 34/207, 90-135 Łódź,

tel. 42 208 93 11 mail.  j_adamiak@larr.lodz.pl