Oferta dla MSP

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim  uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Partnerem TISE w realizacji projektu jest MFES (Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej)


DLA KOGO?

dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia)w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne

NA CO ?

na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

KWOTA POŻYCZKI

– do ok. 90 tys. zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia

– do ok 27 tys. zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 7 lat

do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej)

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

– do 12 m-cy

– bez karencji – w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej

PROWIZJA I OPŁATY

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

– oprocentowanie: 0,44% w skali roku,( 0,25 stopy redyskonta weksli NBP)

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

– weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FAQ

FAQ

DODATKOWE INFORMACJE

– pożyczkobiorcy przysługuje bezpłatne wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki

REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

regulamin

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH (RODO)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH Rodo

DOKUMENTY DO POBRANIA -WNIOSEK O POŻYCZKĘ
DOKUMENTY DO POBRANIA-WNIOSEK O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Kontakt z TISE:

  • woj. łódzkie

  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Narutowicza 34/207
   90-135 Łódź

  • 42 208 93 11
  • j_adamiak@larr.lodz.pl
  • woj. śląskie

  • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
  • Warszawska 28a
   40-009 Katowice

  • 32 376 75 65
  • pozyczki@swr.pl
  • woj. opolskie

  • TISE Biuro w Opolu
  • ul. Ozimska 4/7
   45-057 Opole

  • 775 466 170
  • woj. świętokrzyskie

  • ul. Świętokrzyska 21 (2 piętro) s. 2/05
   25-406 Kielce

  • woj. podkarpackie

  • Fundacja Instytut Ekonomii Społecznej
  • Zagłoby 7b
   35-304 Rzeszów

  • 739 021 691
  • kboruch@ies-rzeszow.pl
  • woj. małopolskie

  • Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
  • al. Rakowicka 14 b
   31-510 Kraków

  • 515 722 146
  • wws@mfes.pl