Coopest jest belgijskim funduszem kapitałowym wspierającym fundusze pożyczkowe dla mikroprzedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.