Coopest jest belgijskim funduszem kapitałowym wspierającym podmioty Ekonomii w krajach Europy środkowej i wschodniej.